Sản Phẩm KE KELIT Cộng Hòa Áo

Category: K2

Catalog

CATALOG CÁC SẢN PHẨM

Vui lòng bấm để tải Catalog sản phẩm KELEN:   Vui lòng bấm để tải Catalog sản phẩm KELOX:   Vui lòng bấm để tải Catalog sản phẩm K2:
K2

Co ren trong

Tên Sản Phẩm: Co Ren Trong (Transition elbow 90° female thread) Mã Sản Phẩm: MK 23 PN16/20
K2

Co Ren Ngoài

Tên Sản Phẩm: Co Ren Ngoài (Transition elbow 90° male thread) Mã Sản Phẩm: MK 21 PN16/20