Vui lòng liên hệ:

 

 

CÔNG TY TNHH TÂN KỸ THỦY

Địa chỉ: Số 29, Đường 45, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM

Số điện thoại: +84 28 3826 0536

Fax: +84 28 3825 4712

Email: takt@vnn.vn